Dung ngữ thư niên – Chương 87

787b23469a06a0208835ee1b853d8b7eaba09503ab32c-linnz3

Chương 87: Nghiệp thành (Trung).
Ngô Côn để Ngụy An chế tạo xe, thật sự là muốn chế tạo xe.
Dọn dẹp phòng xong, quân sĩ đã khiêng vào một đống vật liệu gỗ, quân tào đầu lĩnh bày dụng cụ trước mặt Ngụy An, nói: “Đây là chủ công ban thưởng, lệnh công tử trong vòng nửa tháng chế thành xe ngựa.” Tiếp tục đọc

Dung ngữ thư niên – Chương 86

untitled

Chương 86: Nghiệp thành (Thượng).
Ta chưa gặp Ngô Tú và Ngô Chương, Ngô Côn cũng là lần đầu tiên gặp. Trên thuyền nhìn lại, thấy gương mặt thanh niên trắng nõn, khí trời nóng bức, hắn mặc áo bào mỏng, quan phát chỉnh tề.
Bùi Tiềm tiến lên đón, hai người đứng cùng nhau, thoạt nhìn hai người cùng tuổi, Ngô Côn thấp hơn Bùi Tiềm một chút. Tiếp tục đọc